Základní pryže

Základní pryže

SBR pryž pro všeobecné použití

Pryž je dodávána v rolích šíře 1200 mm. Standardní tloušťka pryže je 1–10 mm (další na dotaz). Možno dodat variantu s vložkou (1 nebo 2 vložky) i bez vložky.

Pryž určená pro všeobecné použití všude kde nejsou na materiál kladeny zvýšené nároky na: odolnost teplotě, chemickou odolnost, stárnutí a bobtnavost. tato pryž má dobré fyzikálně mechanické vlastnosti.

NBR olejivzdorná pryž

Pryž je dodávána v rolích šíře 1200 mm. Standardní tloušťka pryže je 1–6 mm (další na dotaz). Možno dodat variantu s vložkou (1 nebo 2 vložky) i bez vložky.

NBR (Nitril Butadien Rubber) je dobře odolná tukům, minerálním a živočišným olejům při teplotě prostředí. Primárně určená pro výrobu těsnění a běžné použití v průmyslu.

EPDM pryž odolná chemikáliím

Pryž je dodávána v rolích šíře 1200 mm. Standardní tloušťka pryže je 1–20 mm. Pryž je dodávána bez vložky chemickou odolnost je nutno konzultovat pro konkrétní případy. Velmi dobré fyzikálně – mechanické vlastnoti. Dobrá odolnost působení atmosférickým vlivům. Odolná mnoha chemikáliím. Nízká odolnost ropným látkám.

NEOPREN pryž odolná stárnutí

Pryž je dodávána v rolích šíře 1200 mm a 1400 mm. Standardní tloušťka pryže je 1–12 mm. Pryž je dodávána bez vložky i s vložkou (na základě požadavku) chemickou odolnost je nutno konzultovat pro konkrétní případy.Polychlor­prenový kaučuk (neopren) má dobré fyzikálně – mechanické vlastnosti a je vhodný pro použití zejména do míst, kde mohou působit v různých kombinacích vlivy, které standardní pryže NBR a SBR poškozují.

BUTYL (IIR) AG30

Pryž pro speciální použití.

Pryž je dodávána v rolích šíře 1200 mm a 1400 mm. Standardní tloušťka pryže je 1–50 mm pryž je dodávána bez vložky.

Chemickou odolnost je nutno konzultovat pro konkrétní případy. Pryžová směs na bázi syntetického kopolymeru isobutylen isopren, s těmito přednostmi:

VITON 80 AG 37

Pryž pro speciální použití.

Pryž je dodávána v rolích šíře 1000 mm. Standardní tloušťka pryže je 1–10 mm. Pryž je dodávána bez vložky.

Chemickou odolnost je nutno konzultovat pro konkrétní případy. Pryžová směs esafluorpropylen (někdy se nazývá rovněž fluoruhlíková pryž) je materiál, který se díky svým vyjímečným vlastnostem používá pro výrobu prvků, které mají splňovat vysoce náročné požadavky ve strojírenství, chemii a petrochemii, farmacii, leteckém průmyslu, jaderné energetice atd. těsnící desky z Vitonu ma vynikající odolnost vůči:


Tisk z webu sittech.cz

<<< Návrat na stránky