TEMACARB

Možno vyrobit s drátěným pletivem

Speciální těsnící deska vyrobená na bázi uhlíkových vláken a speciálních přísad, spojených vysoce klvalitním NBR. Tento materiál je určen především pro vysoké teploty a tlaky v chemickém průmyslu. Je vhodný i proutěsnění zásaditých médií a přehřáté páry.

Rozměr:
1,5×1,5 [m]
1.5×1.0 [m]

Rozsah tloušťek:
standardní: 0,5×4 [mm]
s pletivem: 0,8×4 [mm]

Charakteristika:

Barva černá
označení dle DIN 28 091–2 FA-CA-1–00
označení dle ASTM F104 F 712 120 M4
Max teploty krátkodobá [°C] 450
  trvalá [°C] 250
  pro páru [°C] 250
Max tlak [bar] 140  
Hustota [g/cm3 ] DIN 28090–2 1,65
Stlačitelnost [%] ASTM F 36 9
Zotavení [%] ASTM F 36 62
Stálost v tlaku [N/mm2] DIN 52 913/175°C 32
Plynopropustnost 2,0 [cm3/min] DIN 3535–6/94 0,5
Specifické množství netěsnosti [mg/(s.m)] DIN 3535–6/99 0,05
Odolnost proti účinku kapalin – přírůstek tlaku [%] IRM 903 olej 5h/150°C 3
Odolnost proti účinku kapalin – přírůstek tlaku [%] ASTM kapalina B 5h°C 5

Využití materiálu záleží na hodnotách ovlivňujících tuto vláknitopryžovou těsnící desku , a těmi jsou: teplota, skupenství, tlak, konstrukce spoje materiálu.

Pro usnadnění se dají informace vyčíst z grafu:

1 – doporučená oblast použití
2 – doporučená oblast pro páru
3 – oblast použití nutno konzultovat

Současné využití obou max. hodnot se nepřipouští!


Tisk z webu sittech.cz

<<< Návrat na stránky