Polyethylene terephthalate (PET)

PET je relativně nový semikrystalický polymer vytvořený pro strojírenské použití. Je velmi vhodný pro komponenty vyžadující výbornou rozměrovou stabilitu a zároveň nízký koeficient tření. 

Díky jeho nízké absorpci vody umožňuje PET výrobu rozměrově precizních dílů s výbornou kvalitou povrchu.

Materiál PET dodáváme ve formě polotovarů (tyčí a desek), ale také jako hotové soustružené a frézované díly.

Mimo standardní směs PET je možné dodat také různé varianty PET s příměsí mazadel a barviv

hlavní vlastnosti:

Díky svým vlastnostem je vhodný pro použití v :

Měrná hmotnost PET: 1,39 g/cm3
Barva: bílá neprůhledná
Chemické značení: PET (Polyethylene terephthalate)

Některé mechanické vlastnosti:

Vlastnost Hodnota Jednotka Parametr Použitá norma
Modul pružnosti 3300 MPa V tahu DIN EN ISO 527–2
Mez pevnosti v tahu 91 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527–2
Zkouška tvrdosti kuličkou (brinell) 194 MPa   ISO 2039–1

Tepelné vlastnosti:

Vlastnost Hodnota Jednotka Parametr Použitá norma
Pracovní teplota 170 °C krátkodobě  
Pracovní teplota 110 °C dlouhodobě  
Tepelná roztažnost 8 10−5 K−1 krátkodobě DIN 53483

Tisk z webu sittech.cz

<<< Návrat na stránky