Polyethylen (PE)

UHMW PE (ultravysokomo­lekulární polyethylen)

Oproti běžnému PE má UHMW PE nižší tvrdost. Díky tomu má velmi dobrou odolnost rázům. Vhodný pro použití jako kluzný prvek, který pojme případné namáhání rázem.
Materiál nabízíme jako polotovar, tedy desky a tyče. Mimo to dodáváme také finální výrobky z UHMW PE dle zadání zákazníků.

hlavní vlastnosti:

VLASTNOSTI Jednotky Hodnoty
Barva natural / černá / zelená
Hustota g/cm3 0,93
Nasákavost ve vodě při 23°C (2) % 0,01
Tepelné vlastnosti  
Maximální pracovní teplota dlouhodobě °C 100
Teplota tání (DSC, 10°C/min) °C 135
Tepelná vodivost při 23°C W / (K.m) 0,41
Koeficient lineární tepelné roztažnosti mezi 23 – 100°C 10–6 m/(m.K) 200
Teplota měknutí VICAT – VST/B50 °C 80
Minimální provozní teplota (6) °C –200
Mechanické vlastnosti při 23°C  
Zkouška tahem (10):  
mez kluzu (11) MPa 19
deformace na mezi kluzu (11) % 15
deformace při přetržení (11) % > 50
modul pružnosti (12) MPa 750
Tvrdost – Shore D (15 s) 60
Elektrické vlastnosti při 23°C  
Elektrická pevnost (18) kV/mm 45
Vnitřní odpor Ω . cm > 1014
Povrchový odpor Ω > 1012
Relativní permitivita Ɛr při 100 Hz 2,1
Relativní permitivita Ɛr při 1 Hz 3,0
Disipační činitel tan Ɛ při 100 Hz 0,0004
Disipační činitel tan Ɛ při 1 Hz 0,0010

Tisk z webu sittech.cz

<<< Návrat na stránky