Izolační papír Fiberfrax


Keramické papíry Fiberfrax jsou vyráběny ze žárovzdorných keramických vláken, smíchaných se speciálně vybranými organickými pojivy pro dosažení vynikajících vlastností tohoto produktu.

Moderní výrobní technologie zajišťují jednotnou strukturu spolu s velmi nízkou tepelnou vodivostí, mechanickou pevností a jemným povrchem.

Fiberfrax papíry jsou k dispozici v různých tloušťkách a velikostech rolí.

šíře role tl. papíru
610mm 1–6mm
1220mm 3 a 5mm

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Fiberfrax FT Papír

je univerzální izolační papír, který je k dispozici v široké škále tlouštěk a je vhodný k použití pro různé vysokoteplotní aplikace.

Typické chemické složení (hm. vlákna %)

SiO2: 50.0 – 54.0
Al2O3: 46.0 – 50.0
Fe2O3 + TiO2: <0.2
Alkálie: <0.25

Fyzikální vlastnosti

Barva: Bílá
Bod tání (°C): 1800
Objemová hmotnost (kg/m3): 200 – 240
Pevnost v tahu (kPa): >350
Úprava papíru: Nevymývaný
Klasifikační teplota (°C) : 1250
Ztráta žíháním (hm.%): <12.0

Tepelná vodivost (W/mK)

600 °C: 0.08
800 °C: 0.11
1000 °C: 0.17

Permanentní lineární smrštění (%) 24 hod. působení

1250 °C <4.0

Klasifikační teplota neslouží jako definice provozního limitu těchto výrobků, zejména, je-li faktorem dlouhodobá fyzikální nebo rozměrová stabilita. Pro určité aplikace může být teplotní limit výrobků podstatně omezen. Kde to bylo možno jsou údaje o fyzikálních vlastnostech měřeny dle EN 1094–1.


Tisk z webu sittech.cz

<<< Návrat na stránky