tisk strany mapa webu
Home page > Plasty > Polyvinylchlorid (PVC)

Polyvinylchlorid (PVC)

Je produktem polymerizace vinylchloridu.

Existuje mnoho různých druhů PVC. Různé druhy PVC jsou rozeznatelné podle jejich měrné hmotnosti a způsobu výroby. V naší nabídce najdete PVC materiál v provedení PVC-U (částečně jako skladový sortiment) a PVC-C (pouze na objednávku).

Každá aplikace vyžaduje použití vhodného druhu PVC, aby bylo využito jeho vlastností důležitých pro finální produkt. V případě dotazů nás kontaktujte a my Vám pomůžeme s volbou vhodného materiálu.

Stejně jako u všech termoplastů v chladu tvrdne a v teple měkne. Z tohoto důvodu je při nízkých teplotách jeho mechanická odolnost posílena a odolnost rázům je snížena.

V tuhém stavu může být snadno a pevně svařován použitím tepla (svařování obloukem, horkým vzduchem, vysokofrekvenčním ohřívačem. 

Materiál PVC dodáváme ve formě polotovarů:

  • desky – v tloušťce od 1 do 100mm
  • tyče – v průměru od 10 do 300mm

ale také ve formě finálních výrobků. PVC u nás opracováváme na velké stolní frézce s velikostí stolu 2×3m a na soustruhu.

Vybrané hlavní vlastnosti:

  • výborná chemická odolnost
  • snadno svařitelný teplem
  • výborná obrobitelnost
  • vyšší tuhost v porovnání s polyolefiny

Měrná hmotnost PVC: 1,44 g/cm3
Barva: šedá, černá, červená, slonová kost
Chemické značení: PVC (Polyvinyl chloride)

Některné mechanické vlastnosti:

Vlastnost Hodnota Jednotka Parametr Použitá norma
Modul pružnosti 3000 MPa V tahu DIN EN ISO 527–2
Mez pevnosti v tahu 58 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527–2
Zkouška tvrdosti kuličkou (brinell) 82 MPa   ISO 2039–1
Koeficient tření 0,05 N/mm2 Na oceli  

Tepelné vlastnosti:

Vlastnost Hodnota Jednotka Parametr Použitá norma
Pracovní teplota 70–80 °C krátkodobě  
Pracovní teplota 60 °C dlouhodobě  
Tepelná roztažnost 8 10−5 K−1 krátkodobě DIN 53483

© SITTECH CZ s. r. o., V Luhu 3343, 435 02 Most tel.: 476 441 324, e-mail: info@sittech.cz