tisk strany mapa webu
Home page > Plasty > Polyethylene terephthalate (PET)

Polyethylene terephthalate (PET)

PET je relativně nový semikrystalický polymer vytvořený pro strojírenské použití. Je velmi vhodný pro komponenty vyžadující výbornou rozměrovou stabilitu a zároveň nízký koeficient tření. 

Díky jeho nízké absorpci vody umožňuje PET výrobu rozměrově precizních dílů s výbornou kvalitou povrchu.

Materiál PET dodáváme ve formě polotovarů (tyčí a desek), ale také jako hotové soustružené a frézované díly.

Mimo standardní směs PET je možné dodat také různé varianty PET s příměsí mazadel a barviv

hlavní vlastnosti:

  • vhodný pro kontakt s potravinami
  • nízká tepelná roztažnost a roztažnost vlhkostí
  • velmi dobrá odolnost opotřebení
  • výborná mechanická odolnost a tuhost
  • výborná rozměrová stálost

Díky svým vlastnostem je vhodný pro použití v :

  • automobilovém průmyslu
  • precizním strojírenství
  • mechanické průmyslové díly
  • lékařský průmysl

Měrná hmotnost PET: 1,39 g/cm3
Barva: bílá neprůhledná
Chemické značení: PET (Polyethylene terephthalate)

Některé mechanické vlastnosti:

Vlastnost Hodnota Jednotka Parametr Použitá norma
Modul pružnosti 3300 MPa V tahu DIN EN ISO 527–2
Mez pevnosti v tahu 91 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527–2
Zkouška tvrdosti kuličkou (brinell) 194 MPa   ISO 2039–1

Tepelné vlastnosti:

Vlastnost Hodnota Jednotka Parametr Použitá norma
Pracovní teplota 170 °C krátkodobě  
Pracovní teplota 110 °C dlouhodobě  
Tepelná roztažnost 8 10−5 K−1 krátkodobě DIN 53483

© SITTECH CZ s. r. o., V Luhu 3343, 435 02 Most tel.: 476 441 324, e-mail: info@sittech.cz