tisk strany mapa webu
Home page > Plasty > PEEK

PEEK

PEEK je termoplast dlouhodobě odolávající teplotám 250°C. U provedení s výztuhou skelným nebo uhlíkovým vláknem se jeho odolnost v tahu posouvá na velmi vysoký stupeň. 

Díky tomu je možné PEEK s výztuhou použít do aplikací, kterým dříve vyhovovali pouze kovy. Velmi dobře se chová také pod dynamickým zatížením

PEEK má velmi malý koeficient tepelné roztažnosti (nejnižší mezi semikrystalickými termoplasty). Má výborné elektrické vlastnosti které jsou zachovány i po dlouhodobém vystavení vysokým teplotám.

Je velmi nesnadné PEEK zapálit, a v případě zapálení jsou výpary minimální a netoxické.

Odolává prakticky téměř všem chemikáliím a to i při vysokých teplotách. Je prakticky immuní hydrolyzaci až do teploty 280°C. Odolává rentgenovým paprskům a to i při vysokých teplotách. díky tomu může být použit v jaderných provozech.

PEEK nabízíme jako polotovar ve formátu desek a tyčí.
Stejně jako ostatní plasty jsme i PEEK schopni opracovávat na CNC frézce a soustruhu.

Díly z PEEKu jsou vhodné pro použití v provozech které kromě výborných mechanických vlastností vyžadují také vysokou tepelnou a chemickou odolnost.

  • výborná tepelná odolnost
  • dobrá chemická odolnost
  • tvarová stálost
  • nízký koeficient tření
  • dobrá odolnost abrazi

    Hustota: 1,31 g/cm3

    Barva: béžová

Některé mechanické vlastnosti:

Vlastnost Hodnota Jednotka Parametr Použitá norma
Modul pružnosti 4100 MPa 1 mm/min DIN EN ISO 527–2
Mez pevnosti v tahu 115 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527–2
Zkouška tvrdosti kuličkou (brinell) 250 MPa   ISO 2039–1
Pevnost v ohybu 175 MPa 2mm/min, 10N DIN EN ISO 178

Tepelné vlastnosti:

Vlastnost Hodnota Jednotka Parametr Použitá norma
Pracovní teplota 300 °C krátkodobě  
Pracovní teplota 260 °C dlouhodobě  
Tepelná roztažnost 5 10−5 K−1 23 – 100 °C DIN EN ISO 11359–1;2

© SITTECH CZ s. r. o., V Luhu 3343, 435 02 Most tel.: 476 441 324, e-mail: info@sittech.cz