tisk strany mapa webu

Související sortiment (Brzdové obložení):

MBL 5820

5820 je velmi pružný, tvrzený, bezazbestový, stlačený třecí materiál složený na základě pryže.Je použitelný pro průmyslové aplikace se středním koeficientem tření. Díky pružnosti materiálu je schopný vyrovnat vady na plochách. Jedná se o plně tvrzený materiál, který je vhodný pro oba druhy montáže (lepení a nýtování). Nejvyšší pracovní teplota, odolnost opotřebení a vysoká mez pevnosti činí materiál použitelný prakticky pro všechny netkané brzdové aplikace.

Díky extrémně ploché křivce (viz nákres) třecích hodnot se jedná o velmi příjemný materiál pro práci. Snadno se usazuje na plochu, většinou vůbec nepíská a chová se stabilně.

Hlavní vlastnosti vyčtete z následující tabulky:

Vlastnost Jednotka Hodnota
Hustota g/cm3 2,1
Pevnost v tahu při 20°C N/mm2 5
Pevnost v tahu při 250°C N/mm2 1
Pevnost v stlačení při 20°C N/mm2 60
Pevnost v smyku při 20°C N/mm2 18
Tvrdost N/mm2 1,6
Tepelná vodivost při 95°C W/mK 0,87
Měrná tepelná kapacita při 20°C kJ/kgK 1,03
Maximální teplota dlouhodobě °C 250
Maximální teplota krátkodobě °C 350
Doporučený protilehlý povrch litina nebo ocel, tvrdost > HB180

Dosažitelnost: v rolích a jako finální výrobek
Délka role: do tl. 8mm délka max. 7,5m, tl. 8–12mm délka max. 5 m
Tloušťka: 3–12 mm
Šíře: max. 200 mm


© SITTECH CZ s. r. o., V Luhu 3343, 435 02 Most tel.: 476 441 324, e-mail: info@sittech.cz