tisk strany mapa webu

IDT-Dichtungstechnik GmbH

Nyní zastupujeme v ČR a SR významného německého výrobce těsnění firmu IDT-Dichtungstechnik Gm­bH

NABÍZÍME ŘEZÁNÍ DESKOVÝCH MATERIÁLŮ

Nabízíme Vám možnost řezání deskových materiálů na CNC ploteru s maximální plochou 1600×1700mm. Vhodné především pro výrobu těsnění a atypických dílů v malých sériích. Více informací na straně Řezání atypicých těsnění

Home page > Kvalita

Kvalita

Společnost SITTECH CZ, s.r.o. je zaměřená na maloobchod a velkoobchod s průmyslovým těsněním, dále na navrhování a výrobu průmyslového těsnění. Vedení společnosti se touto politikou jakosti zavazuje k:

1) VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI
Jsme společností, orientující se silně na zákazníka. Cílem všech naších činností je vždy 100% splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní navrhování, výrobu a dodávky průmyslového těsnění.

2) VZTAH KE SPOLEČNOSTI A PŘÍSTUPU ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA FAKTECH
Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR. Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základně sběru a analýzy údajů.

3) VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM
Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu jakosti pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu jakosti. Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti. Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.

4) VZTAH K DODAVATELŮM
Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele – budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

5) SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP
Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému. Veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů. Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

6) NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ
Touto schválenou a vyhlášenou politikou jakosti se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém. Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce společnosti. Zlepšování jakosti chápeme jako proces stálý a systematický.

Certifikáty ke stažení


© SITTECH CZ s. r. o., V Luhu 3343, 435 02 Most tel.: 476 441 324, e-mail: info@sittech.cz