tisk strany mapa webu

Související sortiment (Izolační desky pro vysoké teploty):

Izolační rohože

Sortiment jehlovaných rohoží Fiberfrax Durablanket je vyráběn ze žárovzdorných vláken Fiberfrax a poskytuje efektivní řešení pro různé vysokoteplotní aplikace.

Výrobky Fiberfrax Durablanket nabízejí vynikající izolační vlastnosti, skvělou chemickou stálost, flexibilitu a odolnost. Tyto výrobky jsou absolutně bez jakýchkoli organických částí , a tím si zachovávají svojí pevnost, pružnost a tepelné vlastnosti v mnoha pracovních prostředích bez toho, aby vytvářely vedlejší zplodiny.

Rohože Fiberfrax Durablanket jsou na současném trhu jedním z nejvšestraněji používaným produktem, který je k dispozici v široké škále objemových hmotností a tlouštěk.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA Výrobky Fiberfrax Durablanket disponují vynikajícími vlastnostmi:

  • Stabilita ve vysokých teplotách
  • Nízká tepelná vodivost a tepelná akumulace
  • Vysoká pevnost v tahu a pružnost
  • Odolnost proti tepelným šokům a chemikáliím
  • Dobrá zvuková absorpce

TYPICKÉ APLIKACE

  • Vysokoteplotní vyzdívky různých typů pecí
  • Izolace kotlů
  • Vysokoteplotní těsnění a uzávěry
  • Izolace potrubí a rozvodů

FIBERFRAX DURABLANKET S

Fiberfrax Durablanket S je vysoce kvalitní produkt s klasifikační teplotou 1250°C,vyráběný z keramických vláken spinnerovým způsobem.
Velmi dlouhá vlákna vytvářejí jednu z nejpevnějších rohoží dostupných na trhu. Ve spojení s vynikající odolností pak tvoří zvláště houževnatý výrobek vhodný pro aplikace vyžadující další manipulace nebo pro aplikace v problémových prostředích.

DODÁVANÝ FORMÁT:
šíře role: 610mm
tloušťka: 13, 19, 25, 38 a 50mm

TYPICKÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ (hm.%)

SiO2 53.0 – 58.0
Al2O3 42.0 – 47.0
Alkálie <0.25
Fe2O3 + TiO2 <0.2

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva Bílá
Klasifikační teplota (°C) 1250
Bod tání (°C) 1760
Střední průměr vlákna (mikrony) 3.25
Specifické teplo při 1000°C (J/kgK) 1140

Permanentní lineární smrštění (%) 24 hod. výdrž

1250 °C 2.6

TEPELNÁ VODIVOST

Objemová hmotnost (kg/m³): 128 160
Střední teplota Tepelná vodivost (W/mK)
600 °C 0.12 0.11
800 °C 0.18 0.16
1000 °C 0.28 0.21
Pevnost v tahu (kPa) 75 95

FIBERFRAX DURABLANKET Z

Fiberfrax Durablanket Z je vysokoteplotní rohož, vyráběná spinnerovým způsobem, ze stabilizovaných keramických vláken s obsahem zirkonu.
Vlákna jsou vyráběna spinnerovým způsobem. Jde o vysoce výkonný izolant s extrémně nízkou charakteristikou smrštění při zvyšujících se teplotách, nízkou tepelnou kapacitou a kompletní odolností proti poškození vlivem tepelných šoků.
Fiberfrax Durablanket Z je ideální pro použití ve vyzdívkových systémech pecí pro vysoké teploty.

DODÁVANÝ FORMÁT:
šíře role: 610mm
tloušťka: 13, 19, 25, 38 a 50mm

TYPICKÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ (hm.%)

SiO2 52.0 – 56.0
Al2O3 28.0 – 32.0
ZrO2 14.0 – 18.0
Alkálie <0.25
Fe2O3 + TiO2 <0.2

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva Bílá
Klasifikační teplota (°C) 1400
Bod tání (°C) 1740
Střední průměr vlákna (mikrony) 3.25
Specifické teplo při 1000°C (J/kgK) 1035

Permanentní lineární smrštění (%) 24 hod. výdrž

1400 °C 2.7

TEPELNÁ VODIVOST

Objemová hmotnost (kg/m³): 128
Střední teplota Tepelná vodivost (W/mK)
600 °C 0.19
800 °C 0.27
1000 °C 0.36
Pevnost v tahu (kPa) 90

INSULFAX X BLANKET

Rohože Insulfrax S jsou lehké jehlované rohože vyráběné rozvlákněním oxidů alkalických zemin a křemíku a poskytují účinná řešení pro různé vysokoteplotní aplikace.
Rohože Insulfrax S jsou absolutně bez jakýchkoli organických částí, a tím si zachovávají svojí pevnost, pružnost a tepelné vlastnosti v mnoha pracovních prostředích bez toho, aby vytvářely vedlejší zplodiny.
Rohože se vyrábí v široké škále objemových hmotností a tlouštěk.
Rohože Insulfrax S Blankets mohou být použity v různých aplikacích a jsou speciálně vhodné pro použití jako vysokoteplotní zábaly a tepelné štíty. DODÁVANÝ FORMÁT:
šíře role: 610mm
tloušťka: 13, 25, 38 a 50mm

TYPICKÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ (hm.%)

SiO2 61.0 – 67.0
CaO 27.0 – 33.0
MgO 2.5 – 6.5
Al2O3 <1.0
Fe2O3 <0.6

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva Bílá
Klasifikační teplota (°C) 1200
Bod tání (°C) >1330
Střední průměr vlákna (mikrony) 3.0

Permanentní lineární smrštění (%) 24 hod. výdrž

1200 °C 1.0

TEPELNÁ VODIVOST

Objemová hmotnost (kg/m³) 96 128
Střední teplota Tepelná vodivost (W/mK)
400 °C 0.11 0.10
600 °C 0.17 0.16
800 °C 0.26 0.23
1000 °C 0.36 0.31
Pevnost v tahu (kPa)
  50 70

© SITTECH CZ s. r. o., V Luhu 3343, 435 02 Most tel.: 476 441 324, e-mail: info@sittech.cz