tisk strany mapa webu

Související sortiment (Izolační desky pro vysoké teploty):

Desky Fiberfrax

Desky Fiberfrax Duraboard jsou vyráběny ze žárovzdorných keramických vláken, smíchaných se speciálně vybranými anorganickými a organickými pojivy, čímž se získávají pevné desky s vynikajícími vlastnostmi.
Desky Fiberfrax Duraboard disponují následujícími vynikajícími vlastnostmi:

 • Stabilita ve vysokých teplotách
 • Nízká tepelná vodivost
 • Odolnost vůči tepelným šokům
 • Odolnost vůči erozi
 • Snadné řezaní standardními nástroji

  TYPICKÉ APLIKACE:

 • Vysokoteplotní vyzdívky různých typů pecí
 • Pevná žárovzdorná těsnění a uzávěry
 • Tepelné štíty
 • Vyzdívky spalovacích komor plynových kotlů

Desky Fiberfrax Duraboard jsou nabízeny v široké škále velikostí a tlouštěk.

Fiberfrax Duraboard 120ZK

Desky Duraboard 120ZK je velmi snadné řezat pomocí standardních nástrojů.
Tyto desky vynikají vysokou pevností a tuhostí spolu s výbornými izolačními schopnostmi a stabilitou ve vysokých teplotách. 

hlavní vlastnosti:

Barva: Bílá/nahnědlá
Bod tání (°C): 1760
Objemová hmotnost (kg/m3): 390
Modul pevnosti v ohybu (kPa): >800
Max. teplota použití (°C): 1200
Ztráta žíháním: <9.0


Tepelná vodivost (W/mK):

600 °C 0.13
800 °C 0.16
1000 °C 0.19

Typické chemické složení (hm.%):
SiO2 50.0 – 58.0
Al2O3 42.0 – 50.0
Fe2O3 + TiO2 <0.2
Alkálie <0.25

Běžně dostupné rozměry:

deska 610×1000mm tloušťka: 5 – 50 mm
deska 1000×1250mm tloušťka: 20 a 30 mm

Fiberfrax Duraboard 140ZK

Desky Duraboard 140ZK je velmi snadné řezat pomocí standardních nástrojů.
Tyto desky vynikají vysokou pevností a tuhostí spolu s výbornými izolačními schopnostmi a stabilitou ve vysokých teplotách. 

hlavní vlastnosti:

Barva: Bílá/nahnědlá
Bod tání (°C): 1760
Objemová hmotnost (kg/m3): 340
Modul pevnosti v ohybu (kPa): >800
Max. teplota použití (°C): 1400
Ztráta žíháním: <9.0


Tepelná vodivost (W/mK):

600 °C 0.16
800 °C 0.20
1000 °C 0.26

Typické chemické složení (hm.%):
SiO2: 52.0 – 56.0
Al2O3: 28.0 – 32.0
ZrO2: 14.0 – 18.0
Fe2O3: + TiO2 <0.2
Alkálie: <0.25

Běžně dostupné rozměry:

deska 610×1000mm tloušťka: 10,20,40 a 50 mm

© SITTECH CZ s. r. o., V Luhu 3343, 435 02 Most tel.: 476 441 324, e-mail: info@sittech.cz