tisk strany mapa webu

Související sortiment (PTFE (Teflon)):

Home page > Plasty > PTFE (Teflon) > Čisté PTFE

Čisté PTFE

ČISTÉ PTFE (bez příměsí)

jedná se o základní verzi PTFE vhodnou pro výrobu kluzných součástí ve strojírenském průmyslu. Materiál je velmi vhodný pro použití v kontaktu s agresivními chemikáliemi.

Čisté PTFE dodáváme ve formě polotovarů (tyče, trubky, desky) ale také jako finální výrobky dle Vašeho zadání.

Technické vlastnosti:

Fyzikálně mechanické vlastnosti

vlastnost jednotka metoda hodnota
Hustota g/cm3 ASTM D792 2,14 – 2,18
Tvrdost Shore D ASTM D2240 ≥ 51
Pevnost v tahu N/mm2 ISO 12086 / ISO 527 ≥ 24
Prodloužení při přetržení % ISO 12086 / ISO 527 ≥ 250
Pevnost v tlaku při 1% deformaci – CD N/mm2 ASTM D695 4 – 5
Deformace při zátěži při pokojové teplotě po 24hodinách a tlaku 13,7 N/mm2 ASTM D621 ≤ 17
Trvalá deformace po 24h po zatížení jako výše % ASTM D621 ≤ 9
Deformace při zatížení při 260°C a 24hod. při 41 N/mm2 % ASTM D621 ≤ 32
Trvalá deformace po 24h po zatížení jako výše % ASTM D621 ≤ 19
Nárazová pevnost Izod J/m ASTM D256 153

Tribologické (třecí) vlastnosti

vlastnost jednotka metoda hodnota
Dynamický koeficient tření / ASTM D1894 / ASTM D3702 0,06
Faktor opotřebení K / ASTM D3702 2,90
PV limit při 3m/min N/mm2 * m/min / 2,4
PV limit při 30m/min N/mm2 * m/min / 4,2
PV limit při 300m/min N/mm2 * m/min / 5,7

Tepelné vlastnosti

vlastnost jednotka metoda hodnota
Pracovní teplota °C / –200 až +260
Koeficient teplotní roztažnosti 25–100°C 10−5 (mm/mm)/°C jako ASTM D696 12 – 13

Elektrické vlastnosti

vlastnost jednotka metoda hodnota
Dielektrická pevnost tl. 0,5mm KV/mm ASTM D149 ≥ 40
Dielektrická konstanta při 60Hz a 10(6)Hz / ASTM D150 2,05 – 2,10
Objemový odpor Ω*cm ASTM D257 1018
Povrchový odpor Ω ASTM D257 1017

© SITTECH CZ s. r. o., V Luhu 3343, 435 02 Most tel.: 476 441 324, e-mail: info@sittech.cz