tisk strany mapa webu
Home page > Plasty > ABS Akrylonitrilbutadienstyren

ABS Akrylonitrilbutadienstyren

ABS je termoplast vznikající polymerací ze třech komponent acrylnitrilu, butadienu a styrolu. 

Jeho použití je dáno především jeho vysokou tuhostí, odolností proti rázům a dobrou obrobitelností. Velmi důležitá je také odolnost nasákavosti a mechanickému opotřebení. ABS je možno lepit pomocí lepidel na bázi toluenu nebo polyakrylátovými lepidly.

Dobře odolává velké škále chemikálií od zásad až po kyseliny

plast ABS lze dobře zpracovávat pomocí tepla při teplotách až do 280°C. Obrábět lze prakticky všemi technikami – soustružení, frézování, vrtání, řezání.

Nabízíme ABS nejen ve formě polotovarů ale také jako finální výrobky.

ABS nachází využití prakticky v každém oboru průmyslu. Využít lze pro jednoduché mechanické díly ale také pro složité součástky s nárokem na dobrou mechanickou i chemickou odolnost.

Měrná hmotnost ABS: 1,04 g/cm3
Barva: šedá neprůhledná

Některé mechanické vlastnosti:

Vlastnost Hodnota Jednotka Parametr Použitá norma
Modul pružnosti 1700 MPa V tahu DIN EN ISO 527–2
Mez pevnosti v tahu 32 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527–2
Zkouška tvrdosti kuličkou (brinell) 74 MPa   ISO 2039–1

Tepelné vlastnosti:

Vlastnost Hodnota Jednotka Parametr Použitá norma
Pracovní teplota 100 °C krátkodobě  
Pracovní teplota 75 °C dlouhodobě  
Tepelná roztažnost 10−5 K−1 krátkodobě DIN 53483

© SITTECH CZ s. r. o., V Luhu 3343, 435 02 Most tel.: 476 441 324, e-mail: info@sittech.cz